JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ


Nauja ,,8 savaičių sąmoningu dėmesingumu (mindfulness) grįsto streso valdymo  grupė planuojama  PASIBAIGUS KARANTINUI. 

Mindfulness nauda:
• Gerėja gebėjimas susikaupti 
• Didėja galimybės suvaldyti stresines reakcijas
• Didėja vidinė ramybė ir psichologinis stabilumas 
• Daugėja teigiamų emocijų 
• Pagerėja darbingumas 
• Mažėja lėtiniai skausmai 
• Mažėja fizinė ir emocinė įtampa
• Gerėja gebėjimas pastebėti savo poreikius 
• Gerėja miegas 
• Švelnėja emocinės reakcijos į sunkias situacijas

8 savaičių užsiėmimų ciklą sudaro: aštuoni vakariniai 1,5-2 val. trukmės užsiėmimai po 1 kartą per savaitę. 

I užsiėmimas

 d.

17:30 - 19:00

II užsiėmimas

  d.

17:30 - 19:00

III užsiėmimas

 d.

17:30 - 19:00

IV užsiėmimas

 d. 

17:30 - 19:00

V užsiėmimas

 d.

17:30 - 19:00

VI užsiėmimas

 d.

17:30 – 21:30

VII užsiėmimas

 d.

17:30 - 19:30

VIII užsiėmimas

 d.

17:30 - 19:00


Mokymai vyksta P. Puzino g. 19 - 11 kabinetas, Panevėžys. Užsiėmimus veda Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė, psichologė - psichoterapeutė Jolanta Ribačevskaitė. Mokymai vyksta nedidelėje grupėje, 10-12 dalyvių. Pirmenybė bus teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Šie užsiėmimai dalyvaujant bendroje grupėje, nerekomenduojami asmenims, turintiems psichozinių sutrikimų, šiuo metu išgyvenantiems sunkios depresijos epizodą arba ką tik patyrusiems sunkią krizę.

Norintieji dalyvauti programoje registruojasi telefonu: +37061238420 ar el. paštu: rijolantai@gmail.com. Registracija įsigalioja sumokėjus už užsiėmimus.

Viso kurso kaina t.y. 8 vakariniai užsiėmimai - 180 Eur (į kainą įskaičiuota: 8 užsiėmimai, mokymų medžiagos knyga, audio įrašai). Išimtinais atvejais galima mokėti dalimis (registruojantis –pusė mokymų kainos ir iki trečio užsiėmimo likusi mokymų kaina). Apmokėjimo rekvizitus išsiųsiu jūsų nurodytu el. paštu.

Kas yra Streso valdymo (mindfulness) programa:

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. "mind­ful­ness") me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Ši prieš 38 metus JAV sukurta programa šiuo metu taikoma visame pasaulyje, ją lanko įvairiausio amžiaus žmonės, varginami streso, susiduriantys su psichologiniais sunkumais, ar kenčiantys nuo lėtinių ligų. Kaip streso mažinimo būdą šią metodiką taiko įvairiausių profesijų atstovai, nuo karių iki mokytojų bei gydytojų. Dėmesingo įsisąmoninimo nauda fizinei ir psichinei sveikatai, bei darbingumo didinimui pagrįsta daugybe mokslinių tyrimų. Metodas Vakarų šalyse plačiai taikomas valstybinėse ligoninėse bei poliklinikose. Ši programa praktiškai taikoma ir verslo pasaulyje tokiose milžiniškose korporacijose kaip FACEBOOK, APPLE ar GOOGLE. Mindfulness grįstas streso valdymas taikomas sveikiems asmenims, siekiantiems stiprinti gebėjimą valdyti stresą, gerinti darbo ir gyvenimo kokybę, geriau suvokti save, savo jausmus ir siekius, mokytis tvarkytis su fiziniu ir psichologiniu diskomfortu, lavinti kūrybingumą ir gyventi išmintingesnį ir laimingesnį gyvenimą.

Laukiu Jūsų užsėmimuose.