JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ

APIE MANE

Esu psichologė- psichoterapeutė Jolanta Ribačevskaitė. Mėgstu savo darbą, matau prasmę šioje veikloje, tikiu psichoterapijos gydomąja jėga. Gyvenu ir dirbu Panevėžyje.

Konsultuoju: vaikus ir jų tėvus, paauglius, suaugusiuosius, poras, šeimas iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje arba darbe. Konsultuojant taikau kognityvinę elgesio terapiją (KET). Ši psichoterapijos rūšis yra visiškai pagrįsta moksliniais įrodymais ir patvirtinta kelių dešimtmečių praktika.

Psichologo išsilavinimą įgijau 1996m. Vilniaus Universitete ir nuo tada pradėjau dirbti psichologe. Kvalifikaciją  ir konsultavimo įgūdžius gilinau podiplominėse studijose bei ilgalaikiuose mokymuose:

  • 2013-2016 m. LSMU Podiplominių studijų programa Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio terapija), kodas 668 ( 4800 val.), psichoterapeuto kvalifikacija
  • 2017-2018 m. LSMU Podiplominių studijų programa ,,Įsisamoninimu grįstos kognityvinės terapijos pagrindai“ (Mindfulness Based Cognitive Therapy), 160 val.
  • 2012-2013 m. Individualus ir grupėje rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimas 204 val., 2006-2007 m. Individualus ir grupėje rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimas 186 val.
  • 2003 m. Kauno Geštalto studijų centras ,,Darbo su poromis ir šeimomis mokymo programa“ 150 val.
  • 2002m.  Kauno Geštalto studijų centras ,,Darbo su individais mokymo programa“120 val.
  • 2002m.  Kauno Geštalto studijų centras,,Darbo su grupėmis mokymo programa“ 150 val.

Esu išleidusi metodines mokymo priemones: ,,Psichologijos praktinių užsiėmimų ir savarankiško darbo užduotys,, ISBN 978-609-95873-0-1. Autoriai J. Ribačevskaitė, L. Bagdonavičienė  2006m. Mokymo/mokymosi metodinė priemonė „Socialinių problemų sprendimo teoriniai aspektai“ ISBN9955 – 98713 – 8 Autoriai: J.Kavaliauskienė, J.Ribačevskaitė

Taip pat rašau straipsnius mokslo bei populiariems leidiniams aktualiais vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimais, skaitau pranešimus respublikinėse bei miesto reikšmės konferencijose, aktyviai dalyvauju  kuriant akredituotas pedagogų kvalifikacijos kėlimo programas, vedu seminarus pedagogams aktualiais vaikų psichologijos klausimais.